Ngày hội tư vấn tuyển sinh-Khoa Y Dược -ĐHQGHN 2018
Khoa Y Dược- ĐHQGHN: Cơ hội trải nghiệm học tập tại Thái Lan
Thông tin tuyển sinh Khoa Y Dược - ĐHQGHN năm 2018
Mã ngành Tên ngành
7720201 Dược học
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
7720501CLC Răng hàm mặt**
7720101 Y khoa