Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7720201 Dược học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Y Dược
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Y Dược
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Y Dược
7720501CLC Răng hàm mặt** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Y Dược
7720101 Y khoa Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Y Dược
7720301 Điều dưỡng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Y Dược