TIN TỨC


Thông tin tuyển sinh Khoa Y Dược - ĐHQGHN năm 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN

1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc có chứng chỉ quốc tế Level-A.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong phạm vi cả nước

3.  Phương thức tuyển sinh: Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo;

Số TT

Ngành Đào tạo

Chỉ tiêu

1

Y Khoa

100

2

Dược học

100

3

Răng Hàm Mặt

(chương trình chất lượng cao)

50

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đào vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

  - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN.

  - Đối với ngành Răng Hàm Mặt điểm thi THPT quốc gia môn Ngoại ngữ phải lớn hơn hoặc bằng 4.

6. Tổ chức tuyển sinh:

  - Thời gian nhân hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Tổ hợp môn thi/bài thi đăng ký xét tuyển đối với từng ngành:

    +  Ngành Y Khoa: Toán học, Sinh học, Hóa học (Mã B00);

    + Ngành Dược học: Toán học, Vật lý, Hóa học (Mã A00);

    + Ngành Răng Hàm Mặt (Chương trình chất lượng cao): Toán học, Sinh học, Hóa học (B00), Tiếng anh (Môn điều kiện);

7. Chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

 - Xét tuyển thẳng (theo Bộ Giáo dục và Đào tạo): 05 chỉ tiêu các thí sinh đạt một trong những điêu kiện sau:

  + Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olypic quốc tế môn Hóa học (đối với ngành Dược học), môn sinh học (đối với ngành Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt).

  + Thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (đối với ngành Dược học), môn sinh học (đối với ngành Y Khoa và Răng Hàm Mặt).

  + Thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực gần với ngành Y, Dược; Hội đồng tuyển sinh Khoa sẽ xem xét cụ thể đề tài mà thí sinh đoạt giải để quyết định.

- Xét tuyển thẳng (theo ĐHQGHN): 03 chỉ tiêu, đối tượng là học sinh THPT Chuyên khoa học tự nhiên ĐHQGHN, đã tốt nghiệp THPT có hạnh kiểm 03 năm THPT đạt loại tốt theo thứ tự ưu tiên như sau:

   + Đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn Hóa học (đối với ngành Dược học), môn Sinh học (đối với ngành Y Khoa và Răng Hàm Mặt).

  + Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6.0 điểm.

   Nguyên tắc xét tuyển thẳng: Xét các đối tượng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu, trong trường hợp có thí sinh đạt cùng mức xét tuyển nhưng hết chỉ tiêu sẽ xét thêm điểm môn Toán và môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT  quốc gia.

- Ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế các số lượng các thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng trên đây nhưng không dùng quyền tuyển thẳng. Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của tổ hợp các môn xét theo quy định.

8. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Thông tin liên hệ

Phòng Đạo tạo & Công tác Học sinh Sinh viên (303)

- Điện thoại: 024-37450188; máy lẻ 301.

- Email: smp@vnu.edu.vn