Trường Đại học Việt Nhật công bố Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 với nhiều 2 ...
Thông tin về tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN
Trường Đại học Việt Nhật công bố điểm chuẩn trúng tuyển sử dụng phương thức xét kết quả kì thi ...
Mã ngành Tên ngành
7480204 Khoa học và Kỹ thuật máy tính
7580201 Kỹ thuật xây dựng
7310613 Nhật Bản học
7620122 Nông nghiệp thông minh và bền vững