Năm 2019, Trường Đại học Công nghệ tuyển sinh thêm 2 ngành mới là Công nghệ nông nghiệp (CN10) và ...
“Em luôn ước mơ được sinh sống, làm việc và cống hiến tại đất nước Việt Nam. Em tin ...
UET Fastest của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã vượt qua 08 đội tuyển ...
Mã ngành Tên ngành
CN4 Cơ kỹ thuật
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** (CTĐT CLC TT23)
CN10 Công nghệ nông nghiệp
CN1 Công nghệ thông tin
CN1 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
CN1 Hệ thống thông tin
CN8 Khoa học Máy tính** (CTĐT CLC TT23)
CN2 Kỹ thuật máy tính
CN3 Kỹ thuật năng lượng*
CN2 Kỹ thuật Robot
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
CN1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
CN3 Vật lý kỹ thuật