Mã ngành Tên ngành
CN4 Cơ kỹ thuật
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ*
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử**(CLC theo TT23)
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** (CTĐT CLC TT23)
CN10 Công nghệ nông nghiệp
CN1 Công nghệ thông tin
CN1 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
CN8 Hệ thống thông tin**(CLC theo TT23)
CN8 Khoa học Máy tính** (CTĐT CLC TT23)
CN2 Kỹ thuật máy tính
CN3 Kỹ thuật năng lượng*
CN2 Kỹ thuật Robot
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
CN1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
CN3 Vật lý kỹ thuật