Ngày 19/04, sau 5 giờ so tài với 140 đội tuyển xuất sắc đến từ 111 quốc gia và vùng ...
Nhóm sinh viên UET Fastest (Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội) đã chinh phục công nghệ ...
Trường Đại học Công nghệ tổ chức gặp gỡ vinh danh 04 nhóm Fimo, Sislab, Orlab và Aspei đã đạt ...
Mã ngành Tên ngành
CN4 Cơ kỹ thuật
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ*
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** (CTĐT CLC TT23)
CN1 Công nghệ thông tin
CN1 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
CN1 Hệ thống thông tin
CN8 Khoa học Máy tính** (CTĐT CLC TT23)
CN2 Kỹ thuật máy tính
CN3 Kỹ thuật năng lượng*
CN2 Kỹ thuật Robot*
CN1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
CN3 Vật lý kỹ thuật