1.    Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)_(Mã trường QHI)
Cao Quyết Thắng và Nguyễn Văn Hiếu đều là những sinh viên năm cuối, cùng chung niềm đam mê về ...
Mã ngành Tên ngành
CN4 Cơ kỹ thuật
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ*
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử**(CLC)
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** (CLC)
CN10 Công nghệ nông nghiệp
CN1 Công nghệ Thông tin
CN16 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
CN8 Hệ thống thông tin (CLC)
CN8 Khoa học máy tính (CLC)
CN2 Kỹ thuật máy tính
CN3 Kỹ thuật năng lượng
CN2 Kỹ thuật Robot
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
CN8 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC)
CN3 Vật lý kỹ thuật