TIN TỨC


Đề án tuyển sinh năm 2022 - Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Y Dược là một trường thành viên trong ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 1666/QĐ-TTg ...
Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020. ...
Ngày hội tư vấn tuyển sinh-Khoa Y Dược -ĐHQGHN 2018
Khoa Y Dược- ĐHQGHN: Cơ hội trải nghiệm học tập tại Thái Lan
Thông tin tuyển sinh Khoa Y Dược - ĐHQGHN năm 2018