TIN TỨC


Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020. ...
Ngày hội tư vấn tuyển sinh-Khoa Y Dược -ĐHQGHN 2018
Khoa Y Dược- ĐHQGHN: Cơ hội trải nghiệm học tập tại Thái Lan
Thông tin tuyển sinh Khoa Y Dược - ĐHQGHN năm 2018