Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
CN4 Cơ kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ* Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử**(CLC) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** (CLC) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN10 Công nghệ nông nghiệp Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN1 Công nghệ Thông tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN16 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN8 Hệ thống thông tin (CLC) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN8 Khoa học máy tính (CLC) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN2 Kỹ thuật máy tính Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN3 Kỹ thuật năng lượng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN2 Kỹ thuật Robot Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN8 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN3 Vật lý kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ