Hồ sơ thực tập


Hồ sơ thực tập

Hồ sơ thực tập là một trong những tiêu chí để xét tốt nghiệp cho sinh viên, là một trong những điểm nổi bật làm nên sự khác biệt của sinh viên ULIS. Hồ sơ thực tập khuyến khích sinh viên đi thực tập từ sớm và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng trên ghế Nhà trường thông qua các hoạt động.

Tham khảo một số mẫu hồ sơ tại đây: LINK