Hệ thống các câu lạc bộ sinh viên


Hệ thống các câu lạc bộ sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ có hơn 30 câu lạc bộ sinh viên, chia làm 3 nhóm: Học thuật, Sở thích và Kỹ năng, Tình nguyện. Đây là cơ hội thuận lợi để sinh viên phát triển kỹ năng, tích lũy kiến thức, giao lưu và tận hưởng thời sinh viên sôi nổi, ý nghĩa nhất.

Hệ thống CLB tại ULIS bao gồm:

1.Nhóm CLB Học thuật: LINK

2.Nhóm CLB Sở thích và Kỹ năng: LINK

3.Nhóm CLB Tình nguyện: LINK