Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019


Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn/ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

2. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn/ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào):

- Ngành Luật (mã ngành 7380101): 17,0;

- Ngành Luật CLC TT23 (mã ngành 7380101CLC): 16,5;

- Ngành Luật Kinh doanh (mã ngành 7380110): 17,0;

- Ngành Luật Thương mại Quốc tế (mã ngành 7380109): 17,0.

Mức điểm trên đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).