Các biểu mẫu tuyển sinh ĐHCQ 2022


Các biểu mẫu tuyển sinh ĐHCQ 2022

DANH MỤC BIỂU MẪU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

1. Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT: thí sinh tải tại đây (Phụ lục 01)

2. Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT: thí sinh tải tại đây  (Phụ lục 03)

3. Phiếu đăng ký xét tuyển diện 30a/2008: thí sinh tải tại đây (Phụ lục 02)

4. Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN: thí sinh tải tại đây (Phụ lục 04)

5. Phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp IELTS và hai môn Toán, Văn: thí sinh tải tại đây (Phụ lục 05)

6. Phiếu đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN: thí sinh tải tại đây ( Phụ lục 06)

7. Phiếu đăng ký xét tuyển theo chứng chỉ SAT: thí sinh tải tại đây (Phụ lục 07)

8. Phiếu đăng ký xét tuyển theo chứng chỉ A-Level: thí sinh tải tại đây ( Phụ lục 08)

9. Phiếu đăng ký xét tuyển theo chứng chỉ ACT: thí sinh tải tại đây (Phụ lục 09)

Chi tiết thông tin tuyển sinh năm 2022 Trường Đại học Giáo dục, thí sinh xem tại đây: http://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/2499