TIN TỨC


ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

ĐÁN TUYN SINH ĐẠI HỌCM 2021

Thông tin chi tiết về đề án vui lòng tham khảo Tại đây

I. Thông tin chung

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử của Trường

a) Tên trường, địa chỉ và trang tin

Địa chỉ:

Trường Đại học Việt Nhật, Đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tỉnh/ Thành phố:

Hà Nội

Quận/Huyện:

Nam Từ Liêm

Điện thoại:

02473066001 - 5093

Hotline:

0966954736

Email:

admission@vju.ac.vn

Website:

http://vju.ac.vn

b) Sứ mệnh

Sứ mệnh của Trường Đại học Việt Nhật là:

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý và chuyên gia ở Việt Nam, Nhật Bản, khu vực Đông Á và thế giới;

- Cung cấp các sản phẩm nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và khoa học phục vụ phát triển bền vững; xúc tiến chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm phụng sự xã hội;

- Đóng góp thực hiện sứ mệnh của ĐHQGHN và thúc đẩy sự phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua tuân thủ các nguyên tắc: Bền vững, Toàn cầu, Hợp tác, Minh bạch và Đa dạng;

- Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.

 

 

III. Các thông tin của năm tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

 - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định.

 - Thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN; Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ GDĐT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trường ĐHVN tổ chức tuyển sinh trong toàn quốc và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh

TT

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

1

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2021

40%

3

Xét hồ sơ năng lực thí sinh (xét hồ sơ và phỏng vấn)

40%

4

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

10%

5

Xét tuyển theo phương thức khác

10%

-

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức

 

-

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (ngành Nhật Bản học xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính chỉ xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh), kết hợp 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

-

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

 

-

Xét tuyển chứng chỉ A-Level

 

-

Xét tuyển chứng chỉ ACT

 

 

 

4. Chtiêu tuyn sinh đại học chính quy năm 2021

STT

Mã ngành

Tên ngành

Số quyết định mở ngành

Ngày tháng năm ban hành quyết định mở ngành

Cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

Năm tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

1

7310613

Nhật Bản học

86/QĐ-ĐHVN

30/01/2020

ĐHQGHN

2020

2020

2

7480204

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

236/QĐ-ĐHVN

07/04/2021

ĐHQGHN

2021

2021

b) Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

dự kiến

Tổ hợp môn
xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Theo xét KQ thi THPT

Theo phương thức khác

Tổ

hợp

môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ

hợp

n

Môn chính

1

Cử nhân

7310613

Nhật Bản học

20

30

A01
D28

 

D01

D06

 

D14

D63

 

D78

D81

 

2

Cử nhân

7480204

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

20

30

A00

 

A01

 

 

 

 

 

 

5. Nỡng đm bo cht lượng đu vào, điu kin nhn ĐKXT

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và Trường ĐHVN quy định năm 2021 và điểm ngoại ngữ (Tiếng Anh đối với ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính; Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật đối với ngành Nhật Bản học) không nhân hệ số, đạt từ 4.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) kể cả với thi sinh sử dụng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức năm 2021: Thí sinh dự tuyển phải có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2021 đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên..

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh tham gia đăng ký xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn):

- Thí sinh phải hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký phỏng vấn và nộp đúng thời hạn theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh Trường;

- Quy trình xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn thí sinh thực hiện theo Quy định về công tác xét tuyển và phỏng vấn thí sinh của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật (Phụ lục kèm theo đề án này); Ban Giám khảo bao gồm các giảng viên, chuyên gia uy tín của Việt Nam và Nhật Bản sẽ tham gia xét duyệt, phỏng vấn thí sinh và xác định các trường hợp đạt hay không đạt yêu cầu chuyên môn;

- Các thí sinh đạt yêu cầu chuyên môn sẽ được xem xét trúng tuyển có điều kiện khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

+ Tốt nghiệp kỳ thi THPT năm 2021 theo ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của ĐHQGHN.

+ Có tổng điểm của 03 bài thi/ môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Toán và Ngữ văn và Ngoại ngữ đạt 18 điểm trở lên (Điểm ngoại ngữ không nhân hệ số, và đạt từ 4.0 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành);

+ Hoàn thiện thủ tục và nhập học theo Quy định của Hội đồng tuyển sinh Trường.

d. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2021 của ĐHQGHN.

e. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: JLPT từ N3 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (xem chi tiết Phụ lục 4) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Văn).

f. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level: thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành học mà thí sinh đăng ký xét tuyển đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

g. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả ký thi SAT là 1100/1600 (chứng chỉ còn hạn  sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

h. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing): thí sinh phải đạt điểm từ 22/36.

6. Các thông tin cần thiết

- Mã số trường: VJU

- Mã số ngành:

+ Nhật Bản học – 7310613

+ Khoa học và Kỹ thuật máy tính - 7480204

- Tổ hợp xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

+ Đối với ngành Nhật Bản học: A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh), D06 (Văn, Toán, Nhật), D14 (Văn, Sử, Anh), D63 (Văn, Sử, Nhật), D78 (Văn, KHXH, Anh) và D81 (Văn, KHXH, Nhật).

+ Đối với ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh)

7. Tổ chức tuyển sinh

            a. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2021, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo kế hoạch và văn bản hướng dẫn của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b. Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức: Theo kế hoạch và văn bản hướng dẫn của ĐHQGHN;

c. Công tác tuyển sinh theo phương thức xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn) của Trường được thực hiện theo trình tự như sau:

    + Thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự thi theo yêu cầu;

   + Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký phỏng vấn trực tiếp (Thí sinh đến tại cơ sở đào tạo của Trường để tham gia phỏng vấn trực tiếp với Ban Giám khảo) hoặc phỏng vấn online (Thí sinh do điều kiện địa lý không thể đến phỏng vấn trực tiếp tại Trường có thể đề xuất Hội đồng tuyển sinh cho phép phỏng vấn online thông qua kết nối Internet). Cụ thể các đợt xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn như sau:

   + Lịch phỏng vấn chương trình đào tạo ngành Nhật Bản học

STT

Nội dung

Thời gian

Đợt 1

 

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 14/04/2021

2

Phỏng vấn

Ngày 17-18/04/2021

Đợt 2

 

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 21/05/2021

2

Phỏng vấn

Ngày 29-30/05/2021

Đợt 3

 

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 15/06/2021

2

Phỏng vấn

Ngày 19-20/06/2021

Đợt dự phòng

1

Dự kiến tổ chức

Tháng 8/2021

    + Lịch phỏng vấn chương trình đào tạo ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính

STT

Nội dung

Thời gian

Đợt 1

 

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 18/05/2021

2

Phỏng vấn

Ngày 22-23/05/2021

Đợt 2

 

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 15/06/2021

2

Phỏng vấn

Ngày 19-20/06/2021

Đợt dự phòng

1

Dự kiến tổ chức

Tháng 8/2021

d. Xét tuyển sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:

- Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: JLPT từ N3 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (Phụ lục 4) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Văn).

Lưu ý:

- Các chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ thời điểm dự thi tới thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 25/06/2021 đến trước 20/07/2021.

- Công bố kết quả: Trước ngày 01/08/2021

e. Xét tuyển theo phương thức khác:

- Xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm khảo thí Đại học Cambridge (Anh) có tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành học mà thí sinh đăng ký xét tuyển đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

- Xét tuyển thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);

- Xét tuyển thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36;

Lưu ý:

- Các chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ thời điểm dự thi tới thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 25/06/2021 đến trước 20/07/2021.

- Công bố kết quả: Trước ngày 01/08/2021.

8. Chính sách ưu tiên tuyển sinh

   Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại ĐHQGHN số 769/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 3 năm 2018 và Hướng dẫn công tác xét tuyển đại học chính quy của ĐHQGHN, cụ thể như sau:

8.1. Chính sách chung

   Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực và các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN năm 2021. Trường Đại học Việt Nhật không áp dụng chính sách ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực đối với các thí sinh dự thi theo phương thức đánh giá hồ sơ năng lực (bao gồm xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn).

8.2. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

a) Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;

- Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

- Có điểm trung bình chung học tập từng học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của CTĐT.

b) Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không phải là 2 trường THPT chuyên của ĐHQGHN) được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại mục a khoản 8.2 của đề án này và phải là học sinh thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường được đơn vị dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển.

c) Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên;

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực   thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên.

d) Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
 • Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
 • Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;
 • Có điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên.

Ghi chú:

     - Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ. Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia hoặc chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT của ĐHQGHN. Thứ tự ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh), kết quả học tập THPT và các điều kiện khác (nếu có).

     - Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo kế hoạch và văn bản hướng dẫn của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                 

9. Lệ phí xét tuyển

   - Lệ phí thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức đánh giá hồ sơ năng lực (xét duyệt và hồ sơ và phỏng vấn) của Trường ĐHVN tổ chức: 580.000 VNĐ/1 thí sinh;

   - Lệ phí tuyển sinh theo các phương thức khác: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.

10. Học phí

   Học phí: 58.000.000 đồng/sinh viên/1 năm học (Đóng theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 29.000.000 đồng). Trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.

 

Các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh đại học

Môn

Ngoại ngữ/

Ngành học

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

Ngành đào tạo áp dụng

Tiếng Anh

IELTS 5,5 điểm

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

Nhật Bản học

TOEFL iBT 65-78 điểm

Educational Testing Service (ETS)

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

Tiếng Anh

IELTS 5,5 điểm

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Tiếng Anh

TOEFL iBT 65-78 điểm

Educational Testing Service (ETS)

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

STT

Chứng chỉ Tiếng Anh

Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo thang điểm 10

IELTS

TOEFL iBT

 1.  

4,0

45-49

7,00

 1.  

4,5

50-55

7,50

 1.  

5,0

55-64

8,00

 1.  

5,5

65-78

8,50

 1.  

6,0

79-87

9,00

 1.  

6,5

88-95

9,25

 1.  

7,0

96-101

9,50

 1.  

7,5

102-109

9,75

 1.  

8,0-9,0

110-120

10,00

 

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ tiếng Nhật quốc tế

STT

Chứng chỉ tiếng Nhật

Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo thang điểm 10

 1.  

JLPT N3

9,00

 1.  

JLPT N2

9,50

 1.  

JLPT N1

10,00

 

Danh sách môn đoạt giải học sinh giỏi phù hợp ngành Nhật Bản học

Số TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Ngữ văn

Nhật Bản học

7310613

2

Lịch sử

3

Địa lý

4

Tiếng Anh

5

Toán học

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

7480204

6

Vật lý

7

Hóa học

8

Tiếng Anh