TIN TỨC


Trường Đại học Công nghệ: Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyn đối vi các thí sinh có kết qu thi THPT năm 2021.

- Thí sinh tt nghip THPT hoc tương đương và có đim thi SAT hoc ACT theo quy định ca ĐHQGHN;

- Thí sinh tt nghip THPT và có chng ch quc tế A-Level theo quy định ca ĐHQGHN;

- Thí sinh tt nghip THPT và có chng ch tiếng Anh quc tế (IELTS, TOEFL,..), kết hp vi đim 2 môn thi còn lại trong t hp xét tuyn ca ngành/CTĐT.

- Thí sinh có kết qu thi ĐGNL hc sinh THPT do ĐHQGHN t chc, đạt ngưỡng đảm bo cht lượng đầu vào ca ngành/CTĐT;

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (học sinh giỏi QG, Tỉnh/TP, học sinh hệ chuyên,…).

Các ngành tuyển sinh

Mã trường

Mã xét tuyển

Tên nhóm ngành

Tên ngành/chương trình đào tạo

Bằng tốt

nghiệp

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn
xét tuyển

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

QHI

CN1

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Cử nhân

4 năm

190

 

 

 

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

Cử nhân

4 năm

60

QHI

CN2

 

Máy tính và Robot

Kỹ thuật máy tính

Kỹ sư

4,5 năm

80

Kỹ thuật Robot

Kỹ sư

4,5 năm

60

QHI

CN3

Vật lý kỹ thuật

Kỹ thuật năng lượng

Kỹ sư

4,5 năm

60

Vật lý kỹ thuật

Cử nhân

4 năm

60

QHI

CN4

Cơ kỹ thuật

Kỹ sư

4,5 năm

80

QHI

CN5

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư

4,5 năm

100

QHI

CN7

Công nghệ hàng không vũ trụ

Cử nhân

4 năm

60

QHI

CN11

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ sư

4,5 năm

60

QHI

CN10

Công nghệ nông nghiệp

Kỹ sư

4,5 năm

60

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Lý, Sinh (A02)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Học phí: Thu theo quy định hiện hành của Nhà nước

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23 CỦA BỘ GD&ĐT

QHI

CN6

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Cử nhân CLC

4 năm

150

 

Toán, Lý, Hóa (A00)

(Toán, Lý hệ số 2)

Toán, Lý, Anh (A01)

(Toán, Anh hệ số 2)

 

QHI

CN8

Công nghệ thông tin (CLC)

Khoa học Máy tính

Cử nhân CLC

4 năm

210

Hệ thống thông tin

Cử nhân CLC

4 năm

60

 

 

 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Kỹ sư

4,5 năm

60

QHI

CN9

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CLC theo TT23)

Cử nhân CLC

4 năm

150

Học phí: 35.000.000đ/năm ổn định trong toàn khóa học.

Fanpage: www.facebook.com/TVTS.UET.VNU/

Hotline: 0334924224