TIN TỨC


Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục dành tối đa 10% tổng chỉ tiêu cho  xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của ĐHQGHN với các nội dung sau:

1. Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

1.1. Các đối tượng được xét tuyển thẳng

Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 7 trong Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, cụ thể:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã trúng tuyển vào Trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

c) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng theo nhóm ngành/ngành phù hợp, gần với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. 

d) Thí sinh tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố đáp ứng điều kiện: Ba năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức, được xét tuyển thẳng vào nhóm ngành/ngành phù hợp, gần với môn thi của thí sinh.

e) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc gia, quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào học ngành Giáo dục Mầm non (GD5).

Những thí sinh đoạt giải các ngành năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường;

f) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường: Hiệu trưởng Trường ĐHGD căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học;

g) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường ĐHGD quy định.

Đối với thí sinh thuộc đối tượng mục c), d) mục 1.1 xem danh mục các nhóm ngành/ngành đúng hoặc nhóm ngành/ngành gần với môn thi /đề tài dự thi ở mục 3 của Thông báo này.

1.3. Ưu tiên xét tuyển

a) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo nhóm ngành đúng hoặc nhóm ngành gần với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

b) Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT (đối với các ngành đào tạo sư phạm) và ĐHQGHN quy định được ưu tiên xét tuyển vào Trường. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng của thí sinh, Hiệu trưởng Trường ĐHGD xem xét, quyết định cho vào học.

1.4. Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT

a) Hồ sơ

Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT (Thí sinh tải Phiếu ĐKXT thẳng, ưu tiên xét tuyển tương ứng TẠI ĐÂY).

b) Thời gian và địa điểm đăng ký

- Trước ngày 20/7/2020: Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trước ngày 01/8/2020: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục (Phòng 103, Nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

2. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN

2.1. Đối tượng đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN

2.1.1.  Học sinh trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và trường THPT chuyên của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước được xét tuyển thẳng vào nhóm ngành đào tạo của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhóm ngành.

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a), b), c), d) trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Trường Đại học Giáo dục.

2.1.2. Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào nhóm ngành đào tạo của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

c) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 9,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành (mức điểm xét tuyển cụ thể và các tiêu chí phụ do đơn vị quy định).

2.1.3. Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên;

b) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên.

Đối với thí sinh thuộc đối tượng a), b), c), d) mục 2.1.1, a), b) mục 2.1.2 a), b) mục 2.1.3 xem danh mục các nhóm ngành/ngành đúng hoặc nhóm ngành/ngành gần với môn thi /đề tài dự thi ở mục 3 của Thông báo này.

2.2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và có kết quả thi THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT (đối với các ngành đào tạo sư phạm) và ĐHQGHN quy định được ưu tiên xét tuyển vào các trường. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng của thí sinh, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho vào học.

2.3. Đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN

a)  Hồ sơ

 - Phiếu ĐKXT thẳng, ưu tiên xét tuyển (Thí sinh tải Phiếu ĐKXT thẳng, ưu tiên tương ứng TẠI ĐÂY);

 - Bản sao hợp lệ minh chứng:

 + Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi (nếu có);

 + Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có);

 + Bản photo có công chứng học bạ 3 năm học THPT (đối với thí sinh thuộc diện điểm e) mục 2.1.1 và điểm c) mục 2.1.2 của Thông báo này);

- Hai phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh).

b) Thời gian và địa điểm đăng ký

Từ ngày 01/6/2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 01/8/2020: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về Trường ĐHGD địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục (phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

3. Danh mục các nhóm ngành/ngành đúng hoặc nhóm ngành/ngành gần với môn thi /đề tài dự thi dành cho thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN.

STT

Môn thi/

Đề tài dự thi

Tên nhóm ngành đúng/nhóm ngành gần

nhóm ngành

  1.  

- Toán học

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Đề tài dự thi KHKT phù hợp

Sư phạm Toán và

Khoa học tự nhiên

 

GD1

 

  1.  

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Địa lý

- Đề tài dự thi KHKT phù hợp

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử và Địa lý

GD2

  1.  

Tất cả các môn thi, đề tài dự thi

Khoa học giáo dục và khác

GD3

  1.  

Giáo dục Tiểu học

GD4

  1.  

Giáo dục Mầm non

GD5

 

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT.    

4. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

4.1. Xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, ACT, IELTS

a) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60).

b) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

c) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36, trong đó các điểm thành phần môn Toán (Mathematics) ≥ 35/60 và môn Khoa học (Science) ≥ 22/40.

d) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi THPT năm 2020 với nhóm GD3 và điểm trung bình 2 môn trong tổ hợp xét không thấp hơn điểm trung bình môn của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành GD1, GD2, GD4, và GD5. Các chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm (tính từ ngày dự thi).

4.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;

- Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển. Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ là điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển trong đề án tuyển sinh hoặc thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

4.3. Đăng ký xét tuyển 

a) Hồ sơ

+ 01 Phiếu ĐKXT (Thí sinh tải Phiếu ĐKXT tương ứng TẠI ĐÂY);

+ Bản sao hợp lệ: Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (A-Level); Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT; Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT; Chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khác.

+ 02 ảnh 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (cho ảnh vào phong bì riêng, ghi rõ họ tên và ngày sinh).

b)  Thời gian và địa điểm đăng ký

Từ ngày 1/6/2020 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 01/8/2020: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Thầy Trần Xuân Quang, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục (phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

5. Tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho phương thức. Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành GD1; GD2; GD3 theo diện xét tuyển thẳng được ưu tiên xét phân vào ngành phù hợp với điều kiện khi đăng ký xét tuyển thẳng.

Lưu ý: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế vào ngành Giáo dục Mầm non cần đạt ở vòng sơ tuyển theo quy định trong Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2020 của Trường.

6. Thời gian công bố trúng tuyển xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

Trước ngày 20/8/2020, thí sinh xem danh sách trúng tuyển tại địa chỉ: https://education.vnu.edu.vn/ hoặc https://tuyensinh.vnu.edu.vn/.

7. Chỉ tiêu dành cho xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

Tổng chỉ tiêu của các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế tối đa là 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐHCQ năm 2020.

8. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, dự kiến 30.000đ/1 hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐHGD.

9. Thời gian và địa điểm xác nhận nhập học

Trước 17 giờ 00 phút ngày 05/9/2020: Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy định của ĐHQGHN và xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế nộp bản sao học bạ (kèm bản chính học bạ để kiểm tra, đối chiếu) và bản chính minh chứng để xác nhận nhập học tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục (Phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

10. Thông tin liên hệ và hỗ trợ tư vấn tuyển sinh

    - Website: https://education.vnu.edu.vn/.

    - Hotline: 0865964905; (024)73017123 (máy lẻ: 1103).

    - Email: education@vnu.edu.vn.

    - Fanpage: https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn/.