TIN TỨC


Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

2. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn/ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào):

- Ngành Luật (mã ngành 7380101): 17,0;

- Ngành Luật CLC TT23 (mã ngành 7380101CLC): 16,5;

- Ngành Luật Kinh doanh (mã ngành 7380110): 17,0;

- Ngành Luật Thương mại Quốc tế (mã ngành 7380109): 17,0.

Mức điểm trên đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).