TIN TỨC


Xét tuyển thẳng học sinh hệ chuyên của các trường THPT Chuyên vào Khoa Luật năm 2018

1. Đối tượng - Học sinh hệ chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN; - Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Luật, ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng (Phụ lục 1).

2. Điều kiện xét tuyển thẳng:

2.1. Thí sinh là học sinh THPT chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại Khoa Luật phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm (mức điểm cụ thể và tiêu chí phụ do Khoa quy định).

2.2. Thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Khoa Luật, ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được nêu trên và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Luật đào tạo dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển;

b) Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị các đơn vị đào tạo xét tuyển thẳng và xét tuyển;

c) Riêng đối với học sinh đáp ứng điều kiện được quy định tại Điểm d nói trên (là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia) phải đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm e nói trên (đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm) mới đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào Khoa.

3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng Tổng chỉ tiêu: 50. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào cùng một ngành học, số lượng thí sinh trúng tuyển không quá 10% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

4. Nguyên tắc xét tuyển thẳng: 

-  Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng xét tuyển thẳng và xét tuyển theo thứ tự ưu tiên vào 2 ngành học khác nhau của Khoa Luật.

- Trong trường hợp số học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu xét tuyển thẳng của ngành học, Khoa Luật sẽ xét trúng tuyển theo Tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 (xét điểm thi không bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp).

5. Đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển

5.1. Hồ sơ đăng ký

a) Hồ sơ:

- Đơn ĐKXT thẳng và xét tuyển đại học năm 2018 (theo quy định của Bộ).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

+ Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

- Hai (02) ảnh 4 x 6, chụp trong thời gian 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

- Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và xét tuyển.

5.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

5.3. Thời hạn xét tuyển thẳng và xét tuyển:

* Trước ngày 20/05/2018:

- Học sinh các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN: Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, P.111, nhà E1, Khoa Luật, 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Học sinh các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển tại các trường THPT chuyên.

* Trước ngày 30/05/2018: Các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN gửi hồ sơ học sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển kèm danh sách đăng ký (theo mẫu Phụ lục 3 – PL1) và lệ phí đăng ký về địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Khoa Luật, tòa E1, số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thông báo trúng tuyển: xét và công bố kết quả xét tuyển thẳng trước 17h00 ngày 15/7/2018. Kết quả được đăng tải trên website: http://law.vnu.edu.vn và trên cổng: Tuyensinh.vnu.edu.vn - trang Khoa Luật