TIN TỨC


Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào Khoa Luật năm 2018

                                                             

1. Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, các thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia...:

1.1. Đối tượng

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT;

- Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp;

- Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp);

1.2. Chỉ tiêu: Không giới hạn.

1.3. Danh mục ngành học được xét tuyển thẳng: Tất cả các ngành của Khoa Luật

1.4. Hồ sơ xét tuyển thẳng, thời hạn và lệ phí nộp hồ sơ

a) Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu Phụ lục 3);

- Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải nhất Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải nhất Cuộc thi KHKT quốc gia;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

b) Thời hạn đăng ký: Trước ngày 20/5/2018, thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thời gian công bố trúng tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem danh sách trúng tuyển diện xét tuyển thẳng tại website của Khoa Luật: http://law.vnu.edu.vn

d) Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên

2.1. Đối tượng - Thí sinh là học sinh THPT chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại Khoa Luật phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm (mức điểm xét tuyển cụ thể và các tiêu chí phụ do HĐTS quy định).

- Thí sinh là học sinh THPT chuyên ngoài ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Khoa Luật, ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được nêu trên và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được đơn vị đào tạo dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển.

b) Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị các đơn vị đào tạo xét tuyển thẳng và xét tuyển.

c) Riêng đối với học sinh đáp ứng điều kiện được quy định tại Điểm d nói trên (là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia) phải đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm e nói trên (đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm) mới đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào Khoa Luật.

2.2. Chỉ tiêu: Không quá 10% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

2.3. Danh mục ngành học được xét tuyển thẳng (dành cho các thí sinh là học sinh hệ THPT chuyên của các trường THPT chuyên): Tất cả các ngành của Khoa Luật

2.4. Hồ sơ xét tuyển thẳng, thời hạn và lệ phí nộp hồ sơ

a) Hồ sơ:

- Đơn Đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển đại học năm 2018 (theo mẫu Phụ lục 2).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; + Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

- Hai (02) ảnh 4 x 6, chụp trong thời gian 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

- Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và xét tuyển.

b) Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

c) Thời hạn xét tuyển thẳng và xét tuyển:

* Trước ngày 20/05/2018:

- Học sinh các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN: Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, P.111, nhà E1, Khoa Luật, 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Học sinh các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển tại các trường THPT chuyên.

* Trước ngày 30/05/2018: Các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN gửi hồ sơ học sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển kèm danh sách đăng ký (theo mẫu Phụ lục 1) và lệ phí đăng ký về địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Khoa Luật, tòa E1, số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2.5. Nguyên tắc xét tuyển thẳng:

- Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng xét tuyển thẳng và xét tuyển theo thứ tự ưu tiên vào 2 ngành học khác nhau của Khoa Luật.

- Trong trường hợp số học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu xét tuyển thẳng của ngành học, Khoa Luật sẽ xét trúng tuyển theo Tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 (xét điểm thi không bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp).

3. Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.1. Đối tượng:

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

3.2. Điều kiện, chỉ tiêu và nguyên tắc xét tuyển

- Điều kiện: Thí sinh có học lực 3 năm học THPT đạt loại Giỏi và xếp loại tốt nghiệp THPT đạt loại Giỏi, Khoa sẽ xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học.

- Chỉ tiêu: Ngành Luật (mã ngành 7380101): 03 chỉ tiêu; Ngành Luật Kinh doanh (mã ngành 7380110): 02 chỉ tiêu. - Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Khoa Luật xét điểm trung bình chung của lớp 12 các môn học Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh phải học bổ túc kiến thức một năm và đạt các yêu cầu của Khoa Luật mới được vào học chính thức. Nội dung học bổ túc kiến thức sẽ được Khoa thông báo cụ thể khi công bố danh sách trúng tuyển.

3.3 Hồ sơ xét tuyển thẳng, thời hạn và lệ phí nộp hồ sơ

a) Hồ sơ

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu Phụ lục 4);

- Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học THPT; - Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

- Bản photo (có công chứng) hộ khẩu thường trú.

b) Thời gian đăng ký:

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

- Công bố kết quả xét tuyển thẳng: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng tại website: http://law.vnu.edu.vn c) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Ưu tiên xét tuyển (UTXT): Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành của Khoa, cụ thể như sau:

4.1. Đối tượng:

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp) đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi THPT quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định.

4.2. Mức điểm ưu tiên xét tuyển:

a) Giải nhất: được cộng 3 điểm;

b) Giải nhì: được cộng 2 điểm;

c) Giải ba: được cộng 1 điểm.

4.3. Danh mục các ngành, các môn đạt giải được ưu tiên xét tuyển:

- UTXT vào Ngành Luật: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh và tiếng Pháp;

- UTXT vào Ngành Luật Chất lượng cao thu học phí theo điều kiện ĐBCL đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD & ĐT: Toán học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh;

- UTXT vào Ngành Luật Kinh doanh: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh và tiếng Pháp.

+ Chỉ tiêu: không giới hạn.

4.5. Hồ sơ xét tuyển thẳng, thời hạn và lệ phí nộp hồ sơ

a) Hồ sơ: - Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 5);

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

*Lưu ý: Thông tin nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển phải ghi như trong hồ sơ đăng ký dự thi.

b) Thời hạn đăng ký:

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

- Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem kết quả trúng tuyển tại website: http://law.vnu.edu.vn

c) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*** Thí sinh có thể xem thông tin và tải các Phụ lục tại website của Khoa Luật: http://law.vnu.edu.vn ________________________________