TIN TỨC


Các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2018 - 2019

Sinh viên/học viên nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên - Khoa Luật, ĐHQGHN (Phòng 111, Nhà E1 - Khoa Luật, ĐHQGHN) theo thời hạn như sau:

 

1. Chương trình trao đổi sinh viên TF LeaRN tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU): Ngày 16/3/2018 (Hướng dẫn hồ sơ tại Công văn số 787/ĐHQGHN-ĐT ngày 09/3/2018 của Giám đốc ĐHQGHN);

 

2. Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Soka, Nhật Bản: Ngày 22/3/2018 (Hướng dẫn hồ sơ tại Công văn số 785/ĐHQGHN-ĐT ngày 09/3/2018 của Giám đốc ĐHQGHN);

 

3. Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản: Ngày 12/4/2018 (Hướng dẫn hồ sơ tại Công văn số 786/ĐHQGHN-ĐT ngày 09/3/2018 của Giám đốc ĐHQGHN).      

 

Trân trọng thông báo./.

 

 

Đăng tin: Xuân Giang - Theo Phòng ĐT&CTHSSV