TIN TỨC


THÔNG BÁO BỔ SUNG CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 4, PHƯƠNG THỨC 5 VÀ PHƯƠNG THỨC 6

1. Phương thức 4. Thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức năm 2022

- Điểm xét tuyển được quy đổi sang thang 30

- Công thức tính điểm:

Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL * 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

2. Phương thức 5. Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế: A-Level, SAT, ACT

- Điểm xét tuyển được quy đổi sang thang 30

- Công thức tính điểm:

+ Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm chứng chỉ * 30/100 + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ SAT để xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm chứng chỉ * 30/1600 + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ACT để xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm chứng chỉ * 30/36 + Điểm ưu tiên (nếu có)

3. Phương thức 6. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển

- Điểm xét tuyển được quy đổi sang thang 30

- Công thức tính điểm:

Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Phụ lục 1 của Đề án tuyển sinh) + Điểm môn Toán (hoặc Văn) + Điểm môn còn lại của tổ hợp xét tuyển có tiếng Anh theo từng ngành + Điểm ưu tiên (nếu có)

Tổ hợp xét tuyển có tiếng Anh đối với ngành Luật: D01, D78; ngành Luật chất lượng cao: A01, D01, D07, D78; ngành Luật Kinh doanh: A01, D01, D90; ngành Luật Thương mại quốc tế: A01, D01, D78.

Trên đây là công thức tính điểm chính xác, bổ sung cho công thức tính điểm của 02 phương thức trên trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Khoa số: 713/KL-ĐT&CTHSSV ngày 29/06/2022 và các văn bản liên quan của Khoa.

Trân trọng thông báo./.