TIN TỨC


Thông tin học bổng Trung Quốc – AUN năm học 2018 - 2019

Học bổng Trung Quốc - AUN là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tài trợ nhằm tài trợ cho sinh viên, giáo viên và học giả từ các nước ASEAN học tập tại Trung Quốc và tăng cường trao đổi học thuật và hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN.

Số lượng: 30 suất

Điều kiện:

 

- Ứng viên phải là công dân của một nước thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) và có sức khoẻ tốt

- Yêu cầu về bằng cấp và độ tuổi của là những người nộp đơn như sau:

+ Có bằng cử nhân dưới 35 tuổi khi đăng ký chương trình thạc sỹ.

+ Có bằng thạc sĩ dưới 40 tuổi khi đăng ký theo học chương trình tiến sĩ.

 

Học bổng: Miễn phí học phí, chỗ ở, tiền học phí và bảo hiểm y tế toàn diện.

Hạn nộp hồ sơ trực tuyến và bản theo đường bưu điện cho Ban thư ký Mạng AUN của ASEAN (AUN) chậm nhất là ngày 30/4/2018.

Thông tin liên hệ:

Pasita Marukee (Ms.)

Senior Programme Officer

Student Mobility and Leadership

ASEAN University Network Secretariat

17th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan,  Bangkok 10330 THAILAND

Tel:  +66 2 2153640 ext. 102, Fax:  +66 2 2168808

E-Mail:  aun.pasita@gmail.com