TIN TỨC


Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh năm nhóm ngành: +/ Nhóm ngành Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (mã nhóm ngành: GD1), gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tự nhiên. +/ Nhóm ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (mã nhóm ngành: GD2), gồm các ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý. +/ Nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác (mã nhóm ngành: GD3), gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục; Khoa học giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường. +/ Ngành Giáo dục Tiểu học (mã ngành: GD4). +/ Ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành: GD5). Sinh viên trúng tuyển vào nhóm ngành GD1; GD2; GD3 sẽ được phân ngành sau khi học xong 2 học kỳ chính của năm thứ nhất. Chi tiết thông báo tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 của Trường, thí sinh xem tại đây: