Mã ngành Tên ngành
Cử nhân khoa học ngành Quản lý do Đại học Keuka (Hoa Kỳ, Mỹ) cấp bằng chính quy
7340405 Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh)
Kế toán và Tài chính do ĐH East London, UK cấp bằng chính quy
7340303 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)
7340120 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)
7340120 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)
Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do trường ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng chính quy
7480111 Tin học và kỹ thuật máy tính (chương trình liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh)