Trong 18 sinh viên xuất sắc nhất của ĐH Troy (Hoa Kỳ) năm học 2017 – 2018 trên toàn thế ...
Tham gia các câu lạc bộ không những giúp sinh viên nâng cao các kỹ năng sinh hoạt tập thể ...
Chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đang là mối quan tâm hàng đầu của các em sinh viên, ...
Mã ngành Tên ngành
7340301 Kế toán
7310101 Kinh tế
7310105 Kinh tế Phát triển
7310106 Kinh tế quốc tế
7340101 Quản trị kinh doanh
7340101QT Quản trị kinh doanh - Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng
7340201 Tài chính - Ngân hàng