Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
QHQ08 Chương trình Kĩ sư Tự động hóa và Tin học Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHQ11 Công nghệ Tài chính và Kinh doanh số Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHQ10 Công nghệ thông tin ứng dụng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Quốc tế
QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
Kế toán và Tài chính do ĐH East London, UK cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Quốc tế
QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHQ01 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHQ12 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp & Logistics Chương trình đào tạo chuẩn Trường Quốc tế
QHQ06 Marketing (Song bằng VNU - HELP) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHQ09 Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh và CNTT) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp) - Đại học Keuka (Hoa Kỳ, Mỹ) cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Quốc tế
QHQ07 Quản lý (Song bằng VNU - Keuka) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do trường ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Quốc tế
QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính (chương trình liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Quốc tế