TIN TỨC


Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020

Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Đối với phương thức điều chỉnh này, thí sinh sẽ có cơ hội điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19/9 đến 17g00 ngày 25/9. Điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến chỉ áp dụng cho thí sinh thay đổi nguyện vọng mà không làm tăng thêm số nguyện vọng so với lượng nguyện vọng xét tuyển đăng ký ban đầu.
Ví dụ, thí sinh đăng ký 4 nguyện vọng trong phiếu đăng ký xét tuyển, khi chỉnh sửa, thí sinh có thể giữ nguyên hoặc giảm bớt còn 3 nguyện vọng và thay đổi thông tin các ngành, các trường mà mình cảm thấy phù hợp với điểm số nhận được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau đây là hướng dẫn cụ thể các bước thay đổi nguyện vọng trực tuyến:

– Bước 1: Thí sinh truy cập vào đường link http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ và tiến hành đăng nhập .

– Bước 2: Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu Hệ thống.

– Bước 3: Chọn “Chỉnh sửa nguyện vọng”.

Sau khi giao diện “Sửa nguyện vọng” hiển thị, thí sinh chọn trường, ngành học và tổ hợp môn cần thay đổi.
Để xóa bớt một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Xóa” trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng.
Lúc này, cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện, bạn nhấn nút “OK” để xóa hoặc nút “Cancel” để hủy yêu cầu.
Với trường hợp muốn thay đổi thứ tự ưu tiên, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng lên xuống.

– Bước 4: Sau khi điều chỉnh xong và kiểm tra, nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

– Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem bạn có chắc chắn thực hiện không.

Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Đối với những thí sinh muốn đăng ký thêm nguyện vọng, các bạn buộc phải sử dụng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Để điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh phải hoàn thiện 2 tờ phiếu. Phiếu số 1 sẽ do nơi tiếp nhận lưu, phiếu số 2 do thí sinh giữ. Cạnh đó, thí sinh cũng phải bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng đăng kí thêm theo quy định.

Các thí sinh phải điền đầy đủ thông tin trong 2 phiếu, cụ thể các bước như sau:

– Bước 1: Điền thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác. Các bạn thí sinh cần phải lưu ý rằng thông tin phải thống nhất với phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trước đó đã đăng ký.

– Bước 2: Mục “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”:

 Nếu thí sinh cần sửa “Khu vực ưu tiên” hoặc “Đối tượng ưu tiên” thì đánh dấu X vào ô trống đầu tiên.

 Trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh”, bạn cần điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 và KV3.

 Đối với mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh”, thí sinh điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống.

– Bước 3: Ở bảng “Nội dung các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh”, thí sinh thực hiện như sau:

 Điền đầy đủ thông tin về các nguyện vọng cần chỉnh sửa từ cột 1 đến cột 5.

 Tại cột (6) “Nội dung thay đổi”, các bạn so sánh với bảng nguyện vọng cũ và ghi lại những điều chỉnh đã được thực hiện. Nếu không thay đổi thứ tự và nội dung nguyện vọng, thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng. Tương tự, nếu chỉ thay đổi thứ tự ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác, thí sinh ghi số thứ tự ưu tiên cũ tại đây.

 Với những thay đổi khác, thí sinh ghi “TĐ” tại cột 6 cùng hàng.

Các bạn có thể tham khảo ví dụ cụ thể sau đây:

Thứ tự NV ưu tiên (1) Mã trường (chữ in hoa) (2) Mã ngành/Nhóm ngành (3) Tên ngành/Nhóm ngành (4) Mã tổ hợp môn xét tuyển (5)
1 QHD 7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ A01
2 QHD 7900102 Marketing và Truyền thông D01
3        
       

Bảng nguyện vọng trong phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (bảng cũ)

Thứ tự NV ưu tiên

(1)

Mã trường (chữ in hoa)

(2)

Mã ngành/Nhóm ngành

(3)

Tên ngành/Nhóm ngành

(4)

Mã tổ hợp môn xét tuyển

(5)

Nội dung thay đổi

(6)

1 QHD 7900102 Marketing và Truyền thông D01 2
2 QHD 7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ A01 1
           
           
         

Bảng nguyện vọng trong Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (bảng mới)

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có đến trước 17g00 ngày 20/9 (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu).

Sau khi hoàn thiện, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng về điểm đăng ký dự thi. Về điểm đăng ký dự thi: Đối với thí sinh thông thường là trường THPT nơi đang theo học. Đối với thí sinh tự do, các điểm đăng ký dự thi do các Sở GD&ĐT quy định.

Thông tin các ngành đào tạo năm 2020 tại HSB:

TT Ngành đào tạo/ Tổ hợp xét tuyển Mã ngành   Mã Tổ hợp
  Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101    
1 Toán, Vật lý, Tiếng Anh     A01
2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh     D01
3 Toán, Hóa, Tiếng Anh     D07
4 Toán, Sinh, Tiếng Anh     D08
  Ngành Marketing và Truyền thông 7900102    
1 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh     D01
2 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh     D09
3 Toán, Địa lý, Tiếng Anh     D10
4 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh     D96