TIN TỨC


VNU-SIS CÔNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM 2022

 

  • Thí sinh lưu ý đây điểm ngưỡng (điểm sàn) KHÔNG phải là mức điểm trúng tuyển.
  • Điểm ngưỡng này là điểm tối thiếu để thí sinh đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào các ngành của trường.
  • Mức điểm trên tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chọn ĐÚNG: Đại học Quốc gia Hà Nội | Chọn TRÚNG: Khoa Các khoa học liên ngành

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022 | Mã trường: QHK | Mã ngành:

  • Cử nhân Quản trị thương hiệu (Mã ngành: 7349001)
  • Cử nhân Quản lí giải trí và sự kiện (Mã ngành: 7349002)
  • Cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền vững (Mã ngành: 7900204)
  • Cử nhân Quản trị tài nguyên di sản (Mã ngành: 7900205)