TIN TỨC


[Infographic] Lần đầu tiên triển khai mô hình đào tạo cử nhân kết hợp thạc sĩ

Theo học các chương trình đào tạo cử nhân kết hợp thạc sĩ tại ĐHQGHN, sinh viên có cơ hội đăng ký học tiếp 35 tín chỉ của bậc thạc sĩ trong vòng 1 năm, sau khi đã tích lũy đủ 145 tín chỉ ở bậc đại học.