TIN TỨC


Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng ...
Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐH Quốc gia HN thông báo tới ...
Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy Khoa Các khoa ...
Năm 2021, Khoa Các khoa học liên ngành tuyển sinh 2 ngành đào tạo đại học hệ chính quy do ...