Nhập học
 
 

Ngành liên quan

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD1
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 88% %
Chỉ tiêu THPT : 47
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 3
Học phí : Miễn

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A16 - Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Miễn học phí cho sinh viên thuộc các ngành Sư phạm và đào tạo giáo viên

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội