Nhập học
 

Khoa Luật - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Luật kinh doanh
Mã trường: QHL     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7380110
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 137
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 3
Học phí : 8,100,000 VNĐ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D03 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D82 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
LỰA CHỌN

Điểm xét tuyển theo ngành

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội