Khoa Luật - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Luật
Mã trường: QHL     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7380101
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 90% %
Chỉ tiêu THPT : 303
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 7
Học phí : 8,100,000 VNĐ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D03 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D82 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Ngành Luật: Điểm xét tuyển theo từng tổ hợp.

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội