Nhập học
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Quản trị trường học
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD3
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 56
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 4
Học phí :

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • C15 - Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội