Nhập học
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD1
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 76% %
Chỉ tiêu THPT : 9
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 1
Học phí : Miễn học phí

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A16 - Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội