Nhập học
 

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018

Sau khi công bố điểm thi, Bộ GD-ĐT vừa công bố phân tích phổ điểm thi các môn thi, bài thi cũng như phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

>> Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2018

Cụ thể như sau:

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 1

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 2

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 3

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 4

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 5

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 6

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 7

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 8

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 9

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 10

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 11

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 12

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 13

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 14

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 15

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 16

Bộ GD-ĐT công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 - ảnh 17

 

Theo Thanh Niên

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội