Nhập học
 

Thông tin liên hệ hỗ trợ thí sinh

THÔNG TIN HỖ TRỢ CÔNG TÁC THI VÀ TUYỂN SINH  ĐHCQ NĂM 2018

CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

 

Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc

Nguyễn Tiến Thảo

Vũ Thị Thúy

Điện thoại cố đinh:

024 37547670 (số máy lẻ 517,527)

Fax:

024.37547724

Email:tvts@vnu.edu.vn   Địa chỉ website:

 

http://www.vnu.edu.vn

Các trường thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN

1. Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN (http://www.education.vnu.edu.vn), Mã trường: QHI

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

1.1. Nguyễn Bá Ngọc:

- Số điện thoại cố định: 024 73017123-1103

- Di động: 0963568859

- Email: nbngoc@vnu.edu.vn

1.2. Nguyễn Trung Kiên

Số điện thoại cố định: 024 73017123-1102

- Di động: 0903 410412

- Email: education@vnu.edu.vn

- Số điện thoại cố định: 024 73017123

2. Trường ĐH KHXHNV, ĐHQGHN (http://www.ussh.vnu.edu.vn), Mã trường: QHX

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: Nguyễn Văn Hồng

               - Số điện thoại:      024.3858.5237 - 0946.631.686

   - Email: tuyensinh@ussh.edu.vn

               - Fax:  024.3858.7326

3. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (http://www.ueb.vnu.edu.vn), Mã trường: QHE

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: Nguyễn Thị Thư

  1. Hotline: 0913486773
  2. Số điện thoại:  043 7547506 (máy lẻ 305, 315, 666, 888)

   - Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

               - Fax:  024 37546765

4. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (http://www.uet.vnu.edu.vn), Mã trường: QHI

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

  1. Lê Thị Phương Thoa                     Di động: 0912 463 889
  2. Nguyễn Thị Thu Thảo                   Di động: 0936 256 878
 • Điện thoại cố định: 024 37547865
 • Fax: 024 37 574 460
 • Email: tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn
5. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (http://www.ulis.vnu.edu.vn), Mã trường: QHF

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:                      

  1. Nguyễn Việt Hùng: 0888111279
  2. Nguyễn Việt Hòa: 0983667212
 • Điện thoại cố định: 024.37547269
 • Fax: 024437548057
 • Email: phongdaotaoulis@gmail.com hoặc dhnn@vnu.edu.vn
6. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (http://www.hus.vnu.edu.vn), Mã trường: QHT

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

  1. Hoàng Đức Hùng                 Điện thoại cố định: 024.38584615
                                           Di động: 0985123925                                          
6.2. Nguyễn Thanh Bình             Điện thoại cố định: 024.35579076
                                           Di động: 0916761978

- Email: hus@vnu.edu.vn

 - Fax:  024 38583061

7. Khoa Y Dược, ĐHQGHN (http://www.smp.vnu.edu.vn), Mã đơn vị: QHY

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

  1. Nguyễn Đắc Dũng Điện thoại di động: 0912 387 526
  2. Nguyễn Hải Ninh   Điện thoại di động: 0989 489 668
         - Điện thoại:           024.37450144/ 024.37450145
               - Email: dungnd_smp@vnu.edu.vn / haininh123@gmail.com 

8. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN (http://tuyensinh.khoaquocte.vn), Mã đơn vị: QHQ

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

  1. Phan Thị ngọc Hoa                Điện thoại:             0942084647
  2. Vũ Lưu Ly                            Điện thoại:             0983 372 988
  3. Cao Thị Hương Giang          Điện thoại:             01679884488
               - Điện thoại cố định:             024 3555 3555/ 024 3754 8065
               - Email: tuyensinh@khoaquocte.vn     - Fax:  0243.754 9014
 

9. Khoa Luật, ĐHQGHN, Mã đơn vị: QHL

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

  1. Trần Thị Thu Hạnh         Điện thoại: 0909 496 868
  2. Đỗ Thị Bích Nguyệt        Điện thoại: 0913 368 440
  3. Bùi Thị Chinh Phương    Điện thoại: 0988 253 597
  4. Vũ Đặng Phúc                 Điện thoại: 0964 945 969
               - Điện thoại:           0243 7549714/ 024 3754 7787
               - Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com
               - Email: nguyetdtb@vnu.edu.vn
               - Fax:  024 37547781
               Địa chỉ website của Khoa: http://www.law.vnu.edu.vn
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội