Với sứ mệnh đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao là các đội ...
Sự kiện Livestream tư vấn tuyển sinh trực tiếp diễn ra ngày 27/03 do Trường Đại học Giáo dục – ...
Ngày 11/03/2018, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN cùng với 100 trường đại học, cao đẳng đã tham dự ...
Mã ngành Tên ngành
GD3 Quản trị trường học
GD1 Sư phạm Hóa học
GD2 Sư phạm Lịch sử
GD2 Sư phạm Ngữ văn
GD1 Sư phạm Sinh học
GD1 Sư phạm Toán
GD1 Sư phạm Vật lý