Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt ...
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giáo dục (Trường ĐHGD), ĐHQGHN thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại ...
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch xác nhận nhập học và ...
Mã ngành Tên ngành
GD3 Khoa học Giáo dục
GD3 Quản trị Chất lượng giáo dục
GD3 Quản trị Công nghệ giáo dục
GD3 Quản trị trường học
GD1 Sư phạm Hóa học
GD1 Sư phạm Khoa học Tự nhiên
GD2 Sư phạm Lịch sử
GD2 Sư phạm Ngữ văn
GD1 Sư phạm Sinh học
GD1 Sư phạm Toán
GD1 Sư phạm Vật lý
GD3 Tham vấn học đường