Nhập học
 
 

Tin tức

Lựa chọn ngành xét tuyển

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
GD3 Quản trị trường học Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Hóa học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD2 Sư phạm Lịch sử Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD2 Sư phạm Ngữ văn Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Sinh học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Toán Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Toán Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Vật lý Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Vật lý Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội