Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7380101CLC Luật Chất lượng cao thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Khoa Luật
7380101 Luật học Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Luật
7380109 Luật kinh doanh Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Luật