Nhập học
 
 

Tin tức

Lựa chọn ngành xét tuyển

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7340301 Kế toán Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7310101 Kinh tế Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Kinh tế
7310105 Kinh tế Phát triển Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Kinh tế
7310106 Kinh tế quốc tế Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7340101 Quản trị kinh doanh Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7340101QT Quản trị kinh doanh - LK Đại học Troy (Hoa Kỳ) Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Đại học Kinh tế
7340101QT Quản trị kinh doanh - Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Đại học Kinh tế
7340101QT Quản trị kinh doanh liên kết quốc tế do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Đại học Kinh tế
7340201 Tài chính - Ngân hàng Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội