Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7340301CLC Kế toán (CLC đáp ứng TT 23 của Bộ GD&ĐT) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7310101 Kinh tế Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Kinh tế
7310105 Kinh tế Phát triển Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Kinh tế
7310106CLC Kinh tế quốc tế (CLC đáp ứng TT 23 của Bộ GD&ĐT) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7340101CLC Quản trị kinh doanh (CLC đáp ứng TT 23 của Bộ GD&ĐT) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7340101QT Quản trị kinh doanh - Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Đại học Kinh tế
7340201CLC Tài chính - Ngân hàng (CLC đáp ứng TT 23 của Bộ GD&ĐT) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế